Adatkezelési tájékoztató

A Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató zrt. (a továbbiakban: Társaság, máshol: Cs.A.Cs) nagy figyelmet fordít a személyes adatok kezelésére és védelmére. Ezért annak érdekében, hogy a Cs.A.Cs, mint Adatkezelő – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlement és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR Rendelet) előírásának megfelelően – az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy elősegítse az érintett jogainak a gyakorlását, a Társaság közzéteszi a hatályos belső adatkezelési és adatbiztonsági eljárási rendjét (a továbbiakban: Adatkezelési szabályzat):

 

Adatkezelési szabályzat letöltése.

 

Ebben a dokumentumban információk találhatók arról, hogy a Cs.A.Cs milyen személyes adatokat kezel a szerződött partnereiről, munkavállalóiról és a honlap felhasználóiról, továbbá az adatkezelés céljáról, illetve jogalapjáról, miszerint az adatkezelés hozzájárulás vagy egyéb módon történik, valamint arról, hogy a személyes adatok kinek kerülnek továbbadásra, és az érintetteknek milyen jogai vannak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

nevjegy
Budapest
1042 Budapest, Árpád út 175. 9/28.
message
Békéscsaba
5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22.
phone
Győr
9024 Győr, Belváros