Adótanácsadás

Az adózás manapság egyre fontosabb tényezőjévé válik a gazdasági és az üzleti életnek egyaránt. Az adózással kapcsolatos jogszabályok évenkénti többszöri módosítása, valamint  a jogszabályok közötti átfedések nehezen követhetővé teszik az adórendszert.

Az adóhatóságon is nagy a költségvetési nyomás, a bevételkényszer, mely sok esetben nagyobb adóhiány és magasabb szankció megállapítását eredményezheti, akár erőltetett, túlzó megállapításokon keresztül. Egy adóellenőrzés során előfordulhat, hogy az adóhivatal a rendelkezésére álló dokumentumokból többet lát egy gazdasági társaság adóügyeiből, mint maga a társaság, mely a gyakran változó és bonyolult adójogi környezetben egyáltalán nem meglepő. Emiatt jelentős szerep hárul napjainkban az adótanácsadókra/adószakértőkre. Munkatársaink között magasan képzett adótanácsadók, adószakértők vannak, akik mind a hazai, mind pedig a nemzetközi adójog területén nagy tapasztalattal, gyakorlattal rendelkeznek.

Az adótanácsadói, adószakértői tevékenységünk kiemelt területe az adóhatósági eljárások szakszerű, hatékony képviselete, mely kiterjed:
-   adóhatóságok előtti képviseletre, hatósági revíziók lefolytatására;
-   adóhatósági határozatok értelmezésére, észrevételek és fellebbezések megfogalmazására;
-   a megállapítások mérséklésére, az ellenőrzési szankciók elkerülésére, csökkentésére;
- vagyonosodási vizsgálatok során képviseletre és teljes körű adótanácsadásra (előzetes felkészülés, jegyzőkönyvek észrevételezése, fellebbezések);
-   fizetési kedvezmények, halasztások, részletfizetések, fizetési kötelezettségek mérséklésének ügyintézésére.

Fentieken túl a Cs.A.Cs vállalja az adózási és számviteli kérdésekben történő állásfoglalások megfogalmazását, benyújtását. Az adóhatósági és számviteli kérdésekkel foglalkozó minisztériumi állásfoglalások ugyanis elengedhetetlenek a sokszor nem egyértelmű jogszabályok értelmezésekor, de segítenek – az eljáró hatóságokkal ellentétes irányú értelmezésével szemben – az adóhiányok, adóbírság, mulasztási bírság és késedelmi pótlék fizetési kötelezettségek elkerülésében (is). Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy a kérelem olyan pontosságú és irányú legyen, amelyre megfelelő, az adózó érdekeit alátámasztó állásfoglalás születik, s amely később felhasználható az adókockázatok minimalizására.

Az adójogszabályok számtalan lehetőséget adnak emellett arra, hogy az adózó optimalizálhassa adókötelezettségét. Fontos lehet valamely tevékenység vagy beruházás megkezdése, egy-egy nagyobb szerződés megkötése előtt az adózási terheket, előírásokat felmérni a későbbi kellemetlen meglepetés elkerülése érdekében. A Cs.A.Cs szolgáltatásai között szerepel szerződések, ügyletek előzetes áttanulmányozása, véleményezése adózási és számviteli kihatások szempontjából. Mi ismerjük az apró betűs részleteket, a kockázatokat és a lehetőségeket.

nevjegy
Budapest
1042 Budapest, Árpád út 175. 9/28.
message
Békéscsaba
5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22.
phone
Győr
9024 Győr, Belváros