Átalakulás

A könyvvizsgálati feladatok között speciális, eseti területek is találhatóak, ilyen például a Polgári Törvénykönyvben meghatározott cégjogi tranzakciók, úgymint az átalakulás, egyesülés, szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) valamint az apportálás egyes esetei.

Az átalakulás során a független könyvvizsgálónak a következő dokumentumokkal kapcsolatban van ellenőrzési, hitelesítési és/vagy nyilatkozattételi kötelezettsége:
− átalakuló társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete;
− átalakulással létrejövő társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete;
− átalakuló társaság végleges vagyonmérlege és vagyonleltára;
− átalakulással létrejövő társaság végleges vagyonmérlege és vagyonleltára;
− jelentés az egyesülési szerződés tervezetéről (szükség szerint);
− nyilatkozat az egyesülő részvénytársaságokra vonatkozó részvény cserearány megállapításáról (szükség szerint).

A független könyvvizsgálónak az átalakulás auditálása során ellenőriznie kell, hogy a fenti dokumentumokat a számviteli törvényben meghatározott tartalommal és formában készítették-e el. Az átalakuláshoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatokat a társaság állandó, megválasztott könyvvizsgálója nem végezheti el az átalakulásról szóló törvény előírásai szerint.

A Cs.A.Cs az átalakulások könyvvizsgálata területén jelentős tapasztalattal rendelkezik, mind az egyesülések (összeolvadásbeolvadás), mind a szétválások (különváláskiválás), mind pedig a társasági forma váltások területén egyaránt.

A számviteli törvény és az átalakulásról szóló törvény egyaránt kiemelten kezeli a hitelezők védelmét, így bizonyos esetekben könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni, ellenjegyeztetni a nem pénzbeli hozzájárulás értékét. Általános alapelv, hogy az apportált eszközök értékét nem lehet magasabb értéken kimutatni, mint a könyvvizsgáló által elfogadott érték. Az apport értékelésénél kiemelendő emellett az egyedi értékelés, azaz a nem pénzbeli hozzájárulás részét képező eszközök külön-külön értékelésének elve.

A Cs.A.Cs az apportértékelés nagy tudója, a területen kiemelkedő tapasztalattal és széleskörű gyakorlattal rendelkezik.

nevjegy
Budapest
1042 Budapest, Árpád út 175. 9/28.
message
Békéscsaba
5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22.
phone
Győr
9024 Győr, Belváros