Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálat cégünk egyik fő profilja. A Cs.A.Cs a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgáló cég, kollégáink a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjai. Könyvvizsgálóink az általános bejegyzés mellett speciális minősítéssel is rendelkeznek (költségvetési, pénzügyi intézményi minősítés, kibocsátói, valamint IFRS).

A könyvvizsgálat elsődleges célja, feladata a számviteli nyilvántartások, pénzügyi beszámolók megbízhatóságának ellenőrzése. Az auditált beszámoló segíti a piaci szereplőket, hogy az üzleti döntéseikhez valós és megbízható információkat szerezzenek az adott gazdasági társaságról.

A könyvvizsgálati kötelezettség két fő területre osztható. Egyrészt a jogszabályok bizonyos feltételek teljesülése esetében állandó könyvvizsgálati kötelezettséget  írnak elő, másrészt a gazdálkodó saját döntése alapján is igénybe vehet eseti könyvvizsgálatot. Emellett beszélhetünk még olyan speciális könyvvizsgálatokról is, amelyeket például a Polgári Törvénykönyv ír elő meghatározott cégjogi tranzakciók esetében (átalakulás, apportálás egyes esetei, stb.) – ez utóbbi tevékenységünket külön pontban mutatjuk be.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint kötelező a könyvvizsgálat minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál,  kivéve
- amennyiben az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot és
- az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.
A takarékszövetkezetet, a konszolidálásba bevont vállalkozást, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét, illetve azon vállalkozást, amely a megbízható és valós kép érdekében kivételes esetben eltér a számviteli törvény előírásaitól abban az esetben is terheli a könyvvizsgálati kötelezettség, amennyiben a fenti értékhatár, illetve alkalmazotti létszám alapján nem lenne kötelezett könyvvizsgálatra.

Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat a számviteli törvény vagy más jogszabály előírásai szerint nem kötelező, a vállalkozó is dönthet úgy, hogy beszámolójának felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg – például üzleti partnerei felé történő megbízhatóbb összkép biztosítása érdekében.

Bizonyos esetekben szükségessé válhat emellett már lezárt üzleti évek utólagos könyvvizsgálata is, vagy mert kötelező lett volna már korábban is a könyvvizsgálat a számviteli törvény szerint és csak késve reagál az adott cég, vagy mert egy új üzleti kapcsolat elvárja a korábbi időszak felülvizsgálatát a kockázatok feltárása és elkerülése érdekében.

nevjegy
Budapest
1042 Budapest, Árpád út 175. 9/28.
message
Békéscsaba
5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22.
phone
Győr
9024 Győr, Belváros